Opstart efter Corona pause

Stevns Folkedansere vil så snart der bliver mulighed for det starte alle vores 3 hold op på Store Heddinge skole og danse indtil skolen sommerferie uden ekstra kontingent for medlemmerne. Efter sommerferien vil vi starte alle vores 3 hold op i uge 33 i august