Tid, sted og pris

Voksne: Mandagshold

Mandage:

kl. 19.30 - 21.45 på Hotherskolen i gymnastiksalen i Hårlev.

Pris*: 600,-

Passivt medlem: 200,-

 Hvis man danser om mandagen og betaler kontigent hertil kan man danse

gratis med på Ældreholdet om fredagen.

 

Ældre

Fredage:

Kl. 15.00 - 16.30 I hallen På Store Heddinge Skole, Erikstrupafdelingen

Pris*: 475,-

Passivt medlem: 200,-

 

*Priserne er pr. år og er inkl. kontingent til

Folkedans Danmark og DGI