Tid, sted og pris

Voksne: Mandagshold

Mandage:

kl. 19.30 - 21.45 på Plejecentret Hotherhaven, Præstemarken 76, 4652 Hårlev, i kantinen

Pris*: 650,-

Passivt medlem: 250,-

 Hvis man danser om mandagen og betaler kontigent hertil kan man danse

gratis med på Ældreholdet om fredagen.

 

Ældre

Fredage:

Kl. 15.00 - 16.30 I hallen På Store Heddinge Skole, Erikstrupafdelingen

Pris*: 525,-

Passivt medlem: 250,-

 

*Priserne er pr. år og er inkl. kontingent til

Folkedans Danmark og DGI