Opslagstavle


Vinterstævne

Vinterstævne i Erikstruphallen, Store Heddinge skole, Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge.

Lørdag den 2. marts 2013 kl 13.30

Stevns og Tryggevælde folkedansere holder sammen med DGI Storstrømmen Vinterstævne.

Stevns folkedansere deltager med deres ældre hold og B & U hold samt de giver 2 opvisninger sammen med Tryggevælde folkedansere.

Se vedhæftet indbydelse til legestue om aftenene.